شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
طب سنتي@
@};- سلام پسر گلم اميدوارم هميشه موق باشي
ساعت ویکتوریا
@فوتباليست@
رتبه 0
0 برگزیده
37 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@فوتباليست@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه